23 de maig 2014

El ple aprova el POUM, malgrat les "coaccions" sobre Rials

Mesos enrere, coincidint amb l'ampliació definitiva de l'Espai d'Interès Natural a la vall de Rials per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, donàvem "el fantasma" del polígon industrial per "mort i enterrat". Érem massa optimistes. 

Anit, el ple de l'Ajuntament d'Alella va donar llum verd a l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb 12 vots a favor i una sola abstenció. En condicions normals, aquesta hauria estat la notícia: l'amplíssim consens suscitat al voltant del model de poble per als propers 15 anys. Però algú va intentar alterar-ne el resultat. En un escrit presentat ahir mateix, la societat promotora Rials SA va advertir els membres de la corporació que emprendria accions judicials individualment contra cadascun d'ells en cas de votar favorablement el nou planejament. D'aquesta manera els propietaris del sòl industrial de Rials pretenien anteposar les seves expectatives urbanístiques a l'interès públic del poble d'Alella. 

"És l'últim cartutx que els queda, però no és cap farol; així que la cosa va de debò", va reconèixer en privat un regidor en acabar la sessió. L'escrit els prevé del risc d'incórrer en els delictes de prevaricació i desobediència a la llei; delictes perseguits per la via penal i castigats, entre d'altres, amb la inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic. Malgrat la contundència de l'escrit, als representants dels grups municipals no els van tremolar les cames. A mitja tarda, es van reunir d'urgència durant llarga estona. I van prendre dues decisions: incorporar l'escrit de Rials SA per via d'urgència com a primer punt de l'ordre del dia del ple, i introduir-ne un altre en què s'acorda encarregar un informe jurídic per tal d'escatir si s'han produït "coaccions a l'autoritat pública" i emprendre les possibles accions legals que se'n derivin. Per a l'alcalde, Andreu Francisco, l'acció dels promotors podria representar un "exercici de pressió a la lliure voluntat dels representants de la ciutadania". 

Pràctica unanimitat 
En la seva intervenció com a titular de l'àrea d'Urbanisme, l'alcalde va resumir els quatre objectius del POUM, que són els mateixos que es van plantejar el 2004 en ocasió de l'inici dels treballs de revisió. En primer lloc, "la protecció del paisatge com a font d'identitat i qualitat de vida". Francisco es va referir especialment a la desclassificació de les 8,2 hectàrees del polígon industrial de Rials i l'ampliació de l'EIN, i va destacar que el sòl agrícola i forestal representa dues terceres parts de la superfície del terme. En segon lloc, Francisco va anunciar la dotació de 231 nous habitatges amb algun tipus de protecció oficial. "Es faran de forma gradual" i serviran "per fixar el jovent" i combatre "la pèrdua de capital humà que ha d'emigrar del municipi per les dificultats d'accés al model residencial unifamiliar i plurifamiliar actual". Com a tercer vector, l'alcalde va recalcar la necessitat de crear un "parc empresarial com a espai d'activitat econòmica a la Miralda, amb serveis hotelers i equipaments comercials". Per últim, Francisco va ressenyar l'obtenció de "més i millors equipaments públics i edificis patrimonials", com ara el futur complex esportiu a l'aire lliure al sector del Pla, l'ampliació del cementiri o les finques de la Miralda, la Gaietana i can Viló. 

L'exposició de l'alcalde i el debat ulterior sobre el nou planejament es va allargar per espai de dues hores, durant les qual es van repassar els "canvis més significatius" introduïts des de l'aprovació inicial, el febrer de 2011. Avui mateix, l'Ajuntament ha publicat una nota de premsa en fa una síntesi prou acurada, de manera que deixem per a més endavant una anàlisi més detallada i ens centrarem, per ara, en els principals arguments exposats pels grups municipals. 

La portaveu de CiU, Cristina Xatart, va fer un repàs cronològic al procés de redacció i aprovació del POUM seguit fins ara per palesar-ne el seu compromís. En concret, Xatart va valorar positivament aspectes com "la millora de la connectivitat urbana" entre els diferents veïnats, la protecció del patrimoni, la preservació del territori i les apostes per l'habitatge social i "l'àrea de desenvolupament econòmic" de la Miralda per al "foment de la competititvitat i l'ocupabilitat". L'adhesió al POUM del PSC, al govern, i del PP, a l'oposició, va ser total i absoluta. 

Només Gd'A va expressar-hi reserves. Com Xatart, la seva portaveu, Mercè Marzo, també va fer el seu relat dels fets i va confessar -com a curiositat- que el maig de 2003 "alguns de Gd'A vam votar ERC+La Garnatxa". Arribats al moment actual, Marzo va qüestionar alguns dels canvis realitzats entre el document de l'aprovació inicial i l'actual, i va considerar que calia haver obert un nou període d'informació pública en atenció als "centenars de canvis que s'han fet en el document de normativa urbanística". Marzo va criticar que "entre el primer procés participatiu de 2004 i 2014 no hem estat capaços de generar un interès ciutadà pel planejament" i va afirmar que no podia sentir-se "satisfeta només pel simple fet que estiguem complint la llei". La regidora de Gd'A va denunciar que només s'haguessin celebrat tres comissions informatives específiques abans de la votació i es va queixar de les dificultats d'interlocució amb l'alcalde. 

Més enllà dels aspectes formals, Marzo va denunciar que el POUM posi dificultats per plantar noves vinyes, que faci "poc cas a empresaris i comerciants" i que impedeixi tant la construcció d'habitatges "ben integrats" en sòl agrícola -"a Europa es fa i no passa res", va dir- com la conversió de torres unifamiliars en cases bifamiliars a Alella Parc. També es va lamentar que moltes cases de can Teixidor estiguessin buides i tancades a pany i forrellat. Per últim, Marzo va alertar d'un augment de l'IBI en els propers anys com a conseqüència de la "inflació d'equipaments": "només en veiem la necessitat d'un per a tota Alella de Mar a la Gaietana". Això, i una previsió de "dotació econòmica de 61 milions d'euros en 15 anys fa que això no sigui sostenible". Per tot plegat, Marzo va anunciar que, "tal com havia fet ERC, nosaltres també farem modificacions puntuals en cas que governem i ens comprometem a no desenvolupar alguns sectors". Entre aquests hi podria haver la Serreta, si fem cas de les objeccions expressades per l'altre regidor del grup independent, Josep Bardés. De fet, a l'hora de la votació, Gd'A va repartir el seu vot: Marzo ho va fer a favor, i Bardés s'hi va abstenir. 

L'actitud de Gd'A va ser recriminada pel regidor popular, Javier Berzosa, que va qualificar-la de "bipolar" i "esquizofrènica" pel fet de tenir dues cares: "les del Dr. Jekyll i Mr. Hide". Berzosa va acusar Gd'A de moure's per "magnetisme electoral" i es va mofar del seu caràcter assembleari: "tenen un rampell soviètic i confonen l'assemblea amb els soviets; no es pot conculcar el dret a la propietat". Marzo va ironitzar -"ah, però nosaltres no érem els pijos?"- abans de tornar-s'hi: "no és problema meu que a escala local hi hagi un transvasament de vots del PP a Gd'A". "Tampoc li preguntaré quantes hores ha dedicat vostè a mirar els documents del POUM". Aquesta insinuació va anar acompanyada d'un retret a la manca d'esperit crític dels regidors que integren l'equip de govern, a la qual cosa va contestar Teresa Vilaró, d'ERC-Sumem per Alella: "Que quedi clar que no voto el POUM per obediència deguda a ningú, sinó perquè serà un molt bon instrument de planificació per al poble del futur". 

Agraïments per a tothom 

En el torn d'intervencions de cada grup, els portaveus van fer explícits els seus agraïments a la feina realitzada i l'assistència prestada pels serveis tècnics municipals i molt especialment pel seu responsable, l'arquitecte Joan Mas, i a l'assessorament jurídic de Miquel Pigem. L'alcalde, a més, va fer un reconeixement col·lectiu a La Garnatxa per la seva determinació i contribució als treballs de planejament realitzats entre 2003 i 2011. També hi van haver paraules d'elogi per a l'anterior responsable de l'àrea de Sostenibilitat, tot i que a la vista de les pressions exercides per Rials SA sobre els regidors ahir tots els aplaudiments haurien d'haver estat per a ells.